چت روم | قالب وبلاگ
دانلود نرم افزار
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ


human generation

human generation 

 

روزی دختر کوچولویی از مادرش پرسید:
'مامان؟ نژاد انسان ها از کجا اومد؟

مادر جواب داد: 'خداوند آدم و حوا را خلق
کرد. اون ها بچه دار شدند و این جوری نژاد
انسان ها به وجود اومد.'
دو روز بعد دخترک همین سوال رو از پدرش

پرسید.
پدرش پاسخ داد: 'خیلی سال پیش میمون ها

تکامل یافتند و نژاد انسان ها پدید اومد.'
دختر کوچولو که گیج شده بود نزد مادرش رفت

و گفت: 'مامان؟ تو گفتی خدا انسان ها رو
آفرید ولی بابا میگه انسان ها تکامل یافته ی
میمون ها هستند...من که نمی فهمم!'
مادرش گفت: 'عزیز دلم خیلی ساده است... من

بهت در مورد خانواده ی خودم گفتم و بابات در
مورد خانواده ی خودش