چت روم | قالب وبلاگ
دانلود نرم افزار
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ


> اما چنین است درکشورما

> آنکس که بداند و بداند که بداند
>
> اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
و.......... 

 

> اما چنین است درکشورما 

 

 

> آنکس که بداند و بداند که بداند
>
> باید برود غازبه کنجی بچراند 

و...... 

بر روی ادامه مطلب در زیر کلیک کنید> آنکس که بداند و بداند که بداند
>
> اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
>
> آنکس که بداند و نداند که بداند
>
> بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
>
> آنکس که نداند و بداند که نداند
>
> لنگان خرک خویش به منزل برساند
>
> آنکس که نداند و نداند که نداند
>
> در جهل مرکب ابدالدهر بماند
>
> از ابن یمین
>
>
>
>
> اما چنین است درکشورما
>
>
>
>
> آنکس که بداند و بداند که بداند
>
> باید برود غازبه کنجی بچراند
>
> آنکس که بداند و نداند که بداند
>
> بهتر برود خویش به گوری بتپاند
>
> آنکس که نداند و بداند که نداند
>
> با پارتی وبا پول خر خویش براند
>
> آنکس که نداند و نداند که نداند
>
> برپست ریاست ابدالدهر بماند
>